Program „Mój Elektryk”

Zyskaj nawet do 27 000 zł dofinansowania do zakupu Hondy e*

Honda e

Honda e

Minimalistyczny wygląd. Dynamiczne osiągi. Nowocześnie zaprojektowane wnętrze i zaawansowane technologie.

Honda e

Program dopłat

Rząd Rzeczypospolitej Polski uruchomił dla osób fizycznych program dopłat do samochodów elektrycznych pod nazwą „Mój Elektryk”. Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie - wsparcie zakupu/leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie nowych pojazdów kategorii M1, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

Przez nowy pojazd zeroemisyjny należy rozumieć pojazd kategorii M1, który jest fabrycznie nowy i nie był przed zakupem zarejestrowany lub pojazd, zakupiony i zarejestrowany przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km. Nabyty w ramach przedsięwzięcia pojazd nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej. Zakupiony w ramach przedsięwzięcia pojazd nie może być wprowadzony do ewidencji środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

Honda e

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w okresie od 12.07.2021 r. – 30.09.2025 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji. W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków. Przygotowane wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Jak to działa?

  1. Kupujesz swoją wymarzoną Hondę e – za gotówkę lub na kredyt
  2. Wymagane dokumenty przekazujesz do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wypełniając formularz na stronie NFOŚiGW
  3. Czekasz na zwrot kwoty 18 750 zł (lub 27 000 zł jeżeli posiadasz Kartę Dużej Rodziny) na swoje konto bankowe

Ważne! Dofinansowanie obejmuje również samochody nabyte w okresie od 1.05.2020 r.

Cennik

Cennik

*Podana cena katalogowa dotyczy modelu Honda e 136KM w wersji Base. Program rządowych dopłat do zakupu samochodów elektrycznych BEV M1 „Mój Elektryk” jest dostępny od 12.07.2021 r. dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej), trwa do 30.09.2025 r. i może być zakończony wcześniej w przypadku wyczerpania zasobów przewidzianych w programie. Uzyskanie dopłat wymaga złożenia przez klienta wniosku w tym przedmiocie i jego akceptacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie wynosi 18 750 zł dla osób fizycznych do zakupu pojazdu o maksymalnej cenie 225 000 zł brutto, bez wymogów dotyczących minimalnego przebiegu rocznego. W przypadku osób posiadających Kartę Dużej Rodziny dotacja wynosi 27 000 zł, bez ograniczeń kosztu zakupu pojazdu. Niniejsze wsparcie nie jest promocją handlową sprzedawcy pojazdu. Więcej szczegółów dotyczących programu „Mój Elektryk” pod linkiem: https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/o-programie